Kierownik Wrocławskiej Psychoporadni, dyplomowany psycholog wykształcony na Uniwersytecie SWPS oraz terapeuta integrujący wiodące nurty psychoterapeutyczne (głównie współczesną terapię psychodynamiczną z terapią schematów). Jest członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). 

Odbywa szkolenie podyplomowe dla psychoterapeutów w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna). Naukowo zajmował się czynnikami wpływającymi na jakość życia na przestrzeni całego życia, np. Frąckowiak, T., Rzepka, P., Jankowski, P. (2017). Doświadczanie emocji w okresie późnej dorosłości (link).

 

W ramach praktyki psychologicznej prowadzi diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych (w tym par) o każdej orientacji seksualnej. Posiada rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób nieheteronormatywnych.

Więcej o kierowniku Wrocławskiej Psychoporadni na zewnętrznej witrynie internetowej.

1/1

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2019 | Wrocławska Psychoporadnia | wroclaw.psychoporadnie.pl | Podwale 36a, parter | tel. 71 735 77 97 | wroclaw [at] psychoporadnie.pl