Justyna Guzik, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeutka psychodynamiczna, seksuolog w trakcie certyfikacji

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Poradnia Seksuologiczna

Ten specjalista nie przyjmuje już nowych pacjentów.

Jestem absolwentką psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz podyplomowych studiów “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uczestniczką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 

Prowadzę psychoterapię oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywałam pracując w szkołach, poradniach zdrowia psychicznego, publicznych oraz prywatnych placówkach psychoterapeutycznych oraz na oddziałach psychiatrycznych. Posiadam także doświadczenie w przeprowadzaniu treningów umiejętności oraz warsztatów psychologicznych. 

 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach z zakresu psychologii, psychoterapii i seksuologii, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Oferuję pomoc w problemach w relacjach z innymi ludźmi, trudnościach dotyczących samooceny i poczucia własnej wartości, kryzysach emocjonalnych, radzeniem sobie ze stresem, szeroko rozumianych kłopotach natury seksualnej, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach osobowości

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków 2019)

 • Diagnoza osób transpłciowych i ich funkcjonowanie społeczne. Funkcjonowanie osób LGB. Psychoterapia afirmatywna osób LGB. Zaburzenia osobowości w praktyce psychoterapeutycznej. Zaawansowana empatyczna asertywność, czyli relacja psychoterapeutyczna z pacjentami z zaburzeniami osobowości (Collegium Clinicum przy Wrocławskiej Psychoporadnii, Wrocław 2019) 

 • Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków 2017-2019)

 • Myślę pozytywnie - edukacja dla zdrowia psychicznego (Instytut Edukacji Pozytywnej, Poznań 2019)

 • Trzy nerwice dziecięce: lęki i fobie (Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Centrum Psychoterapii i Szkoleń CONSILIA, Wrocław 2018)

 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki, Poznań 2017)

 • Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków 2017)

 • Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci (Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Otwarte drzwi", Poznań 2017)

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II: Pacjent i seksuolog w procesie terapii (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017)

 • Certyfikowany Partner Zdrowia Psychicznego (Prometriq Akademia Zarządzania w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, Poznań 2017)

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Przemoc seksualna - perspektywa ofiar i sprawców" (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016)

 • 11th International Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation (Malaga 2015)

 • I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego "Wyzwania i codzienność́ współczesnej seksuologii" (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014)

 • I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Psychologia kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014)

 • Wystąpienie pt. "Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego" podczas konferencji "Płeć - między ciałem, umysłem i społeczeństwem. Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć́" (Koło Naukowe Psychologii Płci, Instytut Psychologii UAM, Poznań 2012)

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2019 | Wrocławska Psychoporadnia | wroclaw.psychoporadnie.pl | Podwale 36a, parter | tel. 71 735 77 97 | wroclaw [at] psychoporadnie.pl