Aleksandra Białek, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeutka Gestalt

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Dni przyjęć w poradni:

 • poniedziałek 9-14

Zapisz się do tego specjalisty w rejestracji online

Aleksandra Białek
50 min
zł120

Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji

Psychologicznej we Wrocławiu.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą, udzielam konsultacji i

poradnictwa rodzicom. Tworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla

dorosłych i młodzieży oraz szkolenia. Doświadczenie zdobywałam pracując

w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

oraz w szkołach, a także w ramach działalności prywatnych poradni

psychologicznych we Wrocławiu i Obornikach Śląskich. Biorę udział w

treningach terapeutycznych Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz w

szkoleniach połączonych z pracą własną metodą psychodramy.

Pracuję w nurcie Gestalt zakładającym, że zmiany możliwe są jedynie, gdy

akceptujemy siebie; akceptacja ta jest bowiem warunkiem rozwoju, poprzez

świadome podejmowanie decyzji. W swojej praktyce inspiruję się również

podejściem psychodynamicznym. Za najistotniejsze w pracy

psychoterapeutycznej uważam odnajdywanie i przywracanie naturalnej

samoregulacji Pacjentom. Skupiam się na oddawaniu im poczucia

odpowiedzialności za swoje życie i wprowadzane w nim zmiany.

 

Za kluczowe uważam badanie doświadczeń Pacjentów oraz relacji z

terapeutą. Pracuję z Pacjentami w kryzysie, doświadczającymi trudności

życiowych, depresji, lęku czy zaburzeń osobowości.

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Styczeń, 2019r. Dorosłe, czyli niewidzialne dzieci- namysł nad problematyką odwrócenia ról w rodzinie. Prowadząca: Prof. Dr hab. Katarzyna Schier

 • Październik, 2018r. Warsztat wyrażania gniewu. Prowadzący: Maciej Antkowiak, Marcin Szot

 • Wrzesień, 2018r. Pewność siebie w oparciu o terapię schematów. Webinar z dr Mateuszem Grzesiakiem

 • Wrzesień, 2018r. Terapia ręki. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

 • Lipiec, 2018r. Depression. Online training.Social Care Tv

 • Lipiec, 2018r. Anxiety. Online training. Social Care Tv

 • Kwiecień, 2018r. Diagnoza nozologiczna. Diagnoza terapeutyczna. Krakowski Instytut Psychoterapii.

 • Styczeń, 2018r. Total Motivation Program. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Listopad, 2017r. Neurodydaktyka. Prowadząca: Sabina Czajkowska-Prokop

 • Listopad, 2017r. Metody pracy z nastolatkiem. Dolnośląska Akademia Rozwoju

 • Styczeń, 2017r. Złość to nic złego, strach to nic strasznego. Prowadząca: Agnieszka Helwing-Brodala

 • Czerwiec, 2016r. Dopalacze. Prowadząca: Danuta Muszyńska

 • Maj, 2016r. Interwencja kryzysowa. Ogólnopolskie Centrum Odżywiania.

 • Luty, 2016r. Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

 • Październik, 2015r.- Kwiecień, 2016r. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

- „Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Psychologia rodziny”

- „Psychiatria dzieci i młodzieży. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”

- „Terapia systemowa dzieci i młodzieży”

- „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii psychodynamicznej w psychoterapii dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii eriksonowskiej w psychoterapii dzieci i młodzieży”.

 • Październik, 2015r.- Marzec, 2016r. Studium Psychoterapii Par. Wrocławski Instytut Psychoterapii:

- „Wprowadzenie w tematykę terapii par”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady”

- „Psychoterapia zaburzeń seksualnych”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą z mniejszości seksualnej”

- „Rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu”

 • Wrzesień-Grudzień, 2015r. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Niepubliczna Placówka Szkolenia Nauczycieli PROTOTO

 • Listopad, 2015r. Life and Career Management. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Maj-Sierpień, 2015r. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”

 • Maj, 2015r. Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej. Małopolskie Centrum Profilaktyki

 • Marzec, 2015r. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychotycznymi- terapia indywidualna, grupowa, treningi umiejętności. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Marzec, 2015r. Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Listopad, 2014r. Kurs medytacji Vipassana. Realizowany w Ośrodku Dhamma Pallava. (2 tygodnie)

 • Sierpień, 2014r. Zaburzenia psychiczne w świetle 5 Biologicznych Praw Natury. Prowadzące: Monika Sawicka, Iwona Trąbińska

 • Maj, 2014r. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Fundacja Centrum Praw Kobiet

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, Uniwersytet Wrocławski 

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (w trakcie) 

 

Studia podyplomowe: Szkoła Psychoterapii Gestalt. Ośrodek Edukacji Psychologicznej.

 • Zrealizowane moduły specjalizacyjne

  • Kontakt i kontrakt terapeutyczny

  • Zagadnienia terapii Gestalt (teoria, techniki, proces terapeutyczny i praktyka)

  • Struktury charakteru – zagadnienia diagnozy i studium przypadku

  • Istotne zjawiska psychologiczne dotyczące relacji terapeutycznej w procesie terapii długoterminowej

  • Systemowa terapia rodzin (diagnoza, modele, techniki, stawianie hipotez i planowanie terapii w pracy z klientem indywidualnym oraz w relacji z systemem rodzinnym)

  • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia eksternalizacyjne w terapii poznawczo - behawioralnej)

  • Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)

  • Procedury i techniki oddziaływań terapeutycznych (trening asertywności, procedury w psychoterapii) 

  • Diagnoza psychologiczna (diagnoza i terapia wobec dzieci i dorosłych; diagnoza, wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych)

  • Metody diagnozy psychologicznej (rozmowa i wywiad, skale inteligencji, inwentarze osobowości, testy projekcyjne, diagnoza dysfunkcji organicznych)

  • Uzależnienie i współuzależnienie (psychologiczne aspekty uzależnienia od alkoholu, diagnoza, mechanizmy, terapia)

  • Psychiatryczne aspekty patologii zachowań

  • Praca psychologa z adolescentem

  • Statyczna praca z ciałem w technikach relaksacyjnych (trening autogenny Schultza i trening progresywny Jacobsona, praca z oddechem)

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2019 | Wrocławska Psychoporadnia | wroclaw.psychoporadnie.pl | Podwale 36a, parter | tel. 71 735 77 97 | wroclaw [at] psychoporadnie.pl